Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE)

Per 1 juni 2018 heeft er een wijziging betreffende Intellectuele Eigendom plaatsgevonden bij het BVIE. Hierdoor heeft BOIP nieuwe bevoegdheden verkregen en verandert het instellen van beroep tegen beslissingen van BOIP.

Vanaf heden kunt u het BOIP vragen een geregistreerd merk uit het Benelux Merkenregister te laten verwijderen als:
– u een ouder merkrecht heeft dat voorrang heeft boven het jongere merk;
– het geregistreerde merk niet (meer) in gebruik is en er daarom geen rechten meer op rusten;
– het geregistreerde merk geen merk, dan wel geen onderscheidend vermogen, (meer) heeft;
– het geregistreerde merk misleidend is.

Intellectuele EigendomOok is er de mogelijkheid om op basis van een bekend merk oppositie te voeren tegen een merkaanvraag voor niet-soortgelijke waren en diensten.

Een nietigheids-/doorhalingsprocedure kan worden gestart door iedere belanghebbende: een particulier persoon of rechtspersoon, merkhouder of geen merkhouder.

Hoger beroep bij het Benelux Gerechtshof: geen advocaat meer nodig
Het Benelux-Gerechtshof is nu bevoegd om te oordelen over alle hoger-beroepszaken tegen beslissingen van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

In het kader van de nietigheids- doorhalingsprocedure is het belangrijk dat u geregeld uw merkenportefeuille laat checken op het risico dat uw merk succesvol doorgehaald kan worden, bijvoorbeeld omdat u uw merk niet gebruikt of op andere wijze dan geregistreerd gebruikt.
  

Wat is ‘Intellectuele eigendom’?

Intellectuele eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op creatieve concepten en uitgewerkte ideeën, zoals vormgeving, muziek, uitvindingen, merken, software, teksten, games en foto’s.

Heeft u een uitgewerkt concept of idee dat u op de markt wilt brengen? Dan kunt u uw creaties beschermen door er intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) voor aan te vragen.
  

Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BOIP)

Bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) kunt u uw model, idee of merk laten registreren. Er zijn diverse soorten intellectuele eigendomsrechten die u los van elkaar of in combinatie kunt gebruiken.

Merken

Intellectuele Eigendom, kartonnen bakjes, kleine kartonnen doosjes, verpakking op maatAls ondernemer investeert u geld, tijd en energie in uw bedrijf, daardoor bouwt u een goede naam op en creëert hiermee waarde. Die waarde zit in de naam van uw product of dienst, de handelsnaam van uw bedrijf, of in het logo. Misschien wel in alle drie. U wilt niet dat een ander zomaar gaat meeliften op uw succes.

Het is dus zaak uw handelsnaam, merknaam en logo te beschermen zodat u kunt optreden tegen iemand die ze namaakt of er op een andere manier misbruik van maakt.

Uw handelsnaam of logo is nog niet als merk beschermd met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel of de Kruispuntbank en het registreren van uw domeinnaam.
Wilt u optimale bescherming van uw naam of logo? Vraag dan een merkregistratie aan. U kunt zowel uw logo als naam van uw product, bedrijf of dienst als merk registreren. 

Modellen

zomer promotieartikelen, exclusieve promotieartikelen, zomer promotieartikel, exclusief promotieartikelHoudt u zich voornamelijk bezig met vormgeving. productontwerp en design? Dan is het verstandig om uw model of tekening (of een combinatie van de twee) vast te leggen in een modelregistratie.

Een model of tekening is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan, dat nieuw is en een eigen karakter heeft. Bijvoorbeeld een nieuw model horloge, koptelefoon, kledingstuk, koffiezetapparaat of tas. Het design of uiterlijk wordt afgeleid van kenmerken zoals vorm, kleuren, lijnen, omtrek, textuur of de  versiering en materialen van het voortbrengsel.

Bij BOIP kunt u het design vastleggen in een modelregistratie. Hiermee krijgt u het exclusieve recht op het gebruik van uw design en kunt u bijvoorbeeld uw tekening of model beschermen tegen anderen die het willen namaken of misbruiken. Een modelregistratie is vijf jaar geldig en kan, per keer, met vijf jaar worden verlengd/vernieuwd, tot een maximum van 25 jaar.

Om een modelrecht te kunnen claimen moet het een eigen karakter hebben en nieuw zijn.

Ideeën

Intellectuele Eigendom, origineel promotieartikel, originele promotieartikelenHet vastleggen van een concept of idee in het i-DEPOT van BOIP is een goede mogelijkheid voor iedereen die vaak nieuwe ideeën heeft. Het idee zelf is niet te beschermen, maar de uitwerking er van, zoals een concreet proces, product of dienst, misschien wel. Dit kan met het model-, octrooi- of merkrecht.

Soms is het ook waardevol om te kunnen aantonen dat uw idee op een bepaald moment al bestond, bijvoorbeeld als er een conflict ontstaat met een (potentiële) partner en u wilt bewijzen dat u eerder was.

Als u later wilt kunnen aantonen dat u iets bedacht, gecreëerd of ontworpen heeft kan het verstandig zijn om een idee te laten vastleggen. Met het i-DEPOT heeft u een bewijsmiddel welke u voor verschillende doelen en in relatie tot verschillende intellectuele eigendomsrechten kunt gebruiken.

BOIP houdt het i-DEPOT altijd geheim, maar u kunt zelf er voor kiezen om uw i-DEPOT gedeeltelijk of geheel openbaar te maken.

Originele promotieartikelen of verpakkingen beschermen

Heeft u een idee voor een nieuwe verpakking of product, maar niet de mogelijkheid om deze zelf tot een mooie geloofwaardige presentatie uit te werken? Voor diverse klanten en ook onszelf hebben wij al diverse nieuwe artikelen uitgewerkt tot proefmodellen, nulseries en uiteindelijk grote productieoplages die in de winkel terecht zijn gekomen.

Met een ‘proefdoosje’ kunt u bij de potentiële afnemer of investeerder een overtuigend overleg voeren, zodat de kans op slagen groter is. Niet iedereen heeft hetzelfde voorstellingsvermogen als een ontwerper, dus hoe realistischer het model, des te groter de kans op slagen!

Intellectuele Eigendom, originele promotieartikelen

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor uw nieuwe idee of verpakking, of maak een afspraak.
 


 

Meer info over het Intellectuele Eigendom?

Maak een afspraak, of vul ons contactformulier in:

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht